Project Theater

De naam zegt het al! Projecttheater is een voorstelling die gekoppeld is aan een bepaald project.
Tijdens het gesprek met de opdrachtgever kijken we of het mogelijk is om een theatervoorstelling op te bouwen rondom het thema.
De voorstelling wordt dus helemaal op maat gemaakt voor dit specifieke project.
Een aantal voorbeelden: 

Natuurmonumenten:

Tijdens de Twentse landdag is er in samenwerking met natuurmonumenten, landschap Overijssels en staatsbosbeheer een voorstelling opgevoerd over de rol van natuurbeschermingsorganisaties in relatie tot de bezuinigingen die door de regering worden doorgevoerd op natuurbehoud.
Het verhaal, geschikt voor jong en oud, spitste zich toe op de een eekhoorn wiens leefgebied werd bedreigd door een viertal snelwegen.
Moeder natuur, in de vorm van een goede fee, zorgde ervoor dat de natuur in dit geval overwon en dat de man die het bos steeds verder wilde asfalteren werd opgepakt.

Assink college uit Haaksbergen in samenwerking met Tactus:
Alludens heeft na afloop van een aantal workshops over alcohol gebruik onder jongeren een drietal korte scènes gespeeld over wat alcohol met een kind kan doen.

Stichting christelijk onderwijs:
Project theaterAan het eind van een studie dag heeft Alludens de dag samengevat in een theatervoorstelling van 40 minuten waarbij de hele zaal zeer interactief betrokken was. Thema: “Jij doet er toe”

Hegeman bouwgroep:
Project theaterEen voorstelling voor ongeveer 100 bouwvakkers met als onderwerp: de kernwaarden van waaruit men bij Hegeman wil werken. Kernwaarden als Betrokken, Ambitieus, Respectvol en Transparant vertaald naar een humoristische voorstelling met een serieuze ondertoon.

Gemeente: Hof van Twente:
De kanteling, een project vanuit de wet ‘maatschappelijke ondersteuning’ waarbij de verantwoordelijkheid voor iemandswelzijn niet te allen tijde meer door de gemeente wordt geregeld, maar waarbij er een groot beroep wordt gedaan op de burger zelf.
Een zeer pittig onderwerp, vertaald naar een humorvol maar serieus verhaal, voor allerlei sociale groeperingen uit de gemeente.