Bij een nieuwe site hoort een blog
Een wat…..?????
Een blog!

Blog:

Afkorting voor weblog, een persoonlijk dagboek
met korte artikels over diverse onderwerpen
B
edoeld om gelezen te worden door het publiek.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10754